זיאמה (יושב שני מימין) עם חברים לפעילות בסניף אחדות העבודה בתל-אביב: שרגא נצר, מרדכי נמיר, יוחנן קושניר, מ' זיליסט, וייל וי' אפרת, השנה ;1927 תצלום: צלמניה ספלנסקי (אמ"ע)