פרק חמישי אוניברסיטת פועלים

המחלקה להסברה בהסתדרות שמונה שנים חלפו מאז כונס המושב השני של הוועידה הרביעית של ההסתדרות בראשית 1934 ועד התכנסותה של הוועידה החמישית של הארגון באפריל . 1942 כדרכם של אירועים כאלה , כינוס הוועידה הכשיר את הקרקע ויצר הזדמנות לחולל שינויים בהסתדרות ; שינויים אשר היו נחוצים לנוכח התמורות המפליגות שהתחוללו בה במרוצת התקופה הממושכת שחלפה מאז הוועידה הקודמת : בשנות העלייה החמישית צמח מספר חבריה וחל שינוי בהרכבם , וענפי פעולתה - האיגוד המקצועי , העזרה ההדדית , משק העובדים , החינוך והתרבות - התעצמו וגוונו . לענייננו נציין רק כי בשנת , 1942 בעקבות התרחבותה של מזכירות הוועד הפועל והחשש מסרבול בתפקודה , ובשל הצורך בגוף מצומצם , שיתאם באופן שוטף בין מחלקות הוועד הפועל , יטפל בנושאים דחופים ואפשר יהיה לכנס אותו בהתרעה קצרה הוקמה הוועדה המרכזת . כמו כן , כדי לתת מענה לתהליכים של ניכור וזרות , שהתפתחו בהסתדרות , הוחלט על הקמת מחלקה להסברה . המחלקה נועדה לקיים פעולות חינוך והסברה בקרב חברי ההסתדרות , להפיץ מידע על אודות החלטות שהתקבלו במוסדותיה , פעולות שנעשו וכדומה , ולפעול להעמקת הזיקה בין חברי ההסת...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד