פרק שלישי המאבק מול הרוויזיוניסטים

מזכיר מועצת פועלי תל אביב בימים של מיתון כלכלי בספטמבר 1930 בא זיאמה בשעריה של מועצת פועלי תל אביב . במרוצת שנות העשרים התפתח במועצה דפוס התנהלות , לפיו חברי המזכירות שלה היו מופקדים על תחומי פעולה מוגדרים וכל אחד פעל במידה רבה באורח עצמאי . בדגם הזה מילא מזכיר מועצת הפועלים בעיקרו של דבר תפקיד של מרכז , בבחינת ראשון בין שווים , ולא שימש כמנהיג וכמוביל . כ ' פונקציונר ' בשכר הופקד בידיו של זיאמה הטיפול בענייני המזכירות הכללית ובתוך כך ריכז את התכתובת , קיבל דוחות ממזכירי האגודות המקצועיות , פיקח על עבודת הוועדות וקיים פגישות אישיות עם פועלים . למעשה , הוא עסק בתחומי פעולה שמילא מזכיר מועצת הפועלים זאב שפר , שפרש , אבל לא בא במקומו כמזכיר המועצה . בחודשים הבאים התנהלה , אפוא , מועצת הפועלים ללא מזכיר . יחד עמו כיהנו במזכירות יוסף קיציס וצבי לבון ( לוביאניקר ) הוותיקים , וכן חברים נוספים חדשים ביניהם שרגא נצר ורוזה כהן . הצטרפותו של זיאמה למועצת הפועלים עוררה אומנם את העשייה בקרב האגודות המקצועיות : החל תהליך של קימום אגודות שהתפוררו ונעשו פעולות לחיזוקן של אגודות קיימות . אולם בעיקרו של...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד