פתח דבר

" הוא היה אינטליגנט יהודי רוסי מובהק , נפעם ונרגש , בעל חלומות ובעל עקרונות , יפה טעם ונקי דעת ולעולם איש המוסר , וממילא משורר בסתר " . חיים הזז , דברים בשלושים לפטירת זלמן ארן . על פני יובל שנים נפרשה הפעילות הציבורית והפוליטית של זלמן ארן , שנודע בפי בני משפחתו , חבריו ושותפיו לעשייה הפוליטית בכינוי זיאמה וכך גם בחרתי להציגו בספר שלפנינו . שנים אחדות פעל זיאמה במסגרת מפלגת צ " ס בברית המועצות , ואילו במרבית התקופה , מאז עלייתו לארץ ישראל בשנת , 1926 הוא היה מעורב בעשייה הפוליטית והציבורית ביישוב העברי בארץ ובמדינה לאחר הקמתה , והיה מהדמויות הבולטות והמשפיעות במפלגתו מפא " י , בהסתדרות הכללית ובממשלה . זיאמה החל את דרכו בזירה הפוליטית בארץ כעסקן מקומי בתל אביב במפלגת אחדות העבודה ; לאחר הקמת מפא " י בראשית שנת 1930 שימש אחד משני חברי המזכירות הפעילה של המפלגה , ולאחר הקמת המדינה כיהן במשך שנים אחדות כמזכיר מפא " י . במחצית הראשונה של שנות השלושים הוא היה מזכיר מועצת פועלי תל אביב ; לאחר מכן שימש גזבר ההסתדרות במשך שנים ארוכות , והקים את מחלקת ההסברה של ארגון העובדים ואת בית הספר לפעיל...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד