נספח 5: סיפור יציאת מצרים בימי הבית השני

בביאור לפרק כזו צוינה היכרותו של מחבר ספר היובלים עם סיפור יציאת מצרים הכפולה ( הראשונה עןל הזרים ; השנייה של המצורעים והטמאים ) בגרסתו של מנתון על פי נגד אפיון של יוספוס . בשורות הבאות אני מבקשת להוכיח שהדיווח המשולב הזה היה ידוע בארץ ישראל בשליש השלישי של המאה השנייה לפסה " נ . חוקרים רבים התלבטו בשאלה מה מהמיוחס למנתון בנגד אפיון הוא אכן פרי עטו ; האם הוא כתב את שני הדיווחים בשלמותם אי רק הלקים מהם . ' כפי שהעיר ברקלי , מי שטענו שמנהון אכן כתב את כל הפרטים שהביא יוספוס משמו הסתמכו על כך שבן דורו של מנתון , הקטאיוס מאבדירה , מספר פרטים דומים לאלה המובאים בשמו של מנתון . חיבורו של הקטאיוס השתמר בחיבורו של דיודוררס מסיציליה , היסטוריון מהמאה הראשונה לפסה " נ \ - דבריו של דיודורוס בהקשר הנדון לא השתמרו במלואם , והם נמצאים בידינו בתקציר שהכין פוטיוס במאה התשיעית לסה " נ , לפי דברי פוטיוס שילב דיודורוס את דברי הקטאיוס בשעה שסקר את מלחמתו של פומפיוס ביהודה ברצותו לבאר מי העם שפומפיוס נלחם בו . דיודורוס הביא את דברי הקטאיוס , ולפיהם יושבי יהודה הם צאצאי קבוצת זרים שנאלצה לצאת ממצרים עקב מגפ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי