נספח 4: ההקשר ההיסטורי והגנאלוגי של החוגים הכוהניים בימי הבית השני

בספר היובלים לוי מתנובה לכוהן ופרק לב ) - מינוי זה , שעליו מסופר גם בחיבור לוי הארמי , המקור שאותו עיבד מחבר ספר היובלים , הופך את כל צאצאי לוי לכוהנים ובעצם מכחיש את קיומה של קבוצה המכונה ' לויים / יש אפוא לנסות ולהבין למי בימי הבית השני היה עניין לעסוק בשאלת הלויים ומעמדם . ' ימי הבית השני מתאפיינים בהגמוניה כוהנית כמעט מוחלטת . הכוהן הגדול הוא ראש האוטונומיה אם לא ראש פחוות יהוד במהלך ימי הבית השני . מעמדו זה הבטיח שלטון מלא של הכוהנים במישור הדתי . במידה רבה הכוהנים זכו לחיזוק מעמדם זה מן המקראי אלא שבחוקה המקראית בצד הכוהנים ניצבים פעמים רבות אחיהם , הלויים ובנוגע לאלה רבות התמיהות . מי היו הלויים ? המקרא אינו נותן תשובה אחידה - על פי ס " י וס " א הלויים הם הכוהנים , בעוד בתורת כהונה אין הלויים נזכרים כלל ולא ניתן להם תפקיד . על פי אסכולת הקדושה הלויים נלווים אל הכוהנים , משרתים אותם ושומרים את משמרת אוהל מועד . עם זאת הם מנועים מלגשת אל המזבח ( במדבר יח . ( 4 - 2 ספר דברים מאחד בין הקבוצות ; ' הכוהנים הלויים ' הוא ביטוי המופיע רק בספר זה , אולם ' אין הצירוף הכוהנים הלויים מלמד שש...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי