פרק מז

הפרק מתרכז בקורות משה מהולדתו עד הגיעו למדיין . המלאך פונה אליו ומדבר אלין בלשון כח בו ומספר את האמור בעימות ב ו - , 15 תוך שהוא מוסיף פרטים המאדירים את דמותו של משה ומשפחתו . ובשבוע השביע * בשנה השביעית ביובל הארבעים ושבעה [ 2303 ] בא אביך מארץ כנען ויולד אותך בשבוע הרביעי כשנה הששית ביובל הארבעים ושמונה [ 2330 ] אשר הוא ימי ערה לבני ישראל . ש ויער פרעה מלך מערים עו עליהם pWrrS א / 7 בניהם , כול זכר אשר r * au אל הנהר . ( 3 ) וישובו וישליכו שבעה חודשים עד היום אשר נולדת . ותחבא אותך אמך שלושה חודשים ויגידו עליה . ( 4 ) ותעש לך תבה ותעפה אותה חמר וזפת 1 ותשס אותה בסוף על שפת הנהר ותשם אותך בתוכה שכעה ימים . ותכוא אמך כלילה להניקך וכימים שמרה אותך אהותך מרים מהעופות . ש ובימים ההם יעאה תרמות בת פרעה לרחוץ בנהר ותשמע את קולך בוכה ותאמר לאמותיה להביא אותך . " ותבאנה אותך אליה . 6 ) * ) ותוצא אותך מן התיבה ותחמול עליך . 71 } ותאמר לה אחותך האלך ואקרא לך אחת מן העבריות לגדל רלהניק לך את הילד הזה . י ותאמר לכי . 8 ) ו 0 ) ותלך 11 ותקרא ו ל / זה הוא ימי צרה " . 2 לי ברבים : כול הזכרים אש...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי