פרק מב

הפרק סוקר את האירועים המתרחשים בבראשית מא - 53 מד . 2 בפרקים האלה מעמיד יוסף את אחיו בניסיון האם יתנכלו לבנימין , הפרקים בבראשית מדגישים את רגשות החרטה של בבי יעקב ואת האחווה בין האחים . מהבר ספר היובלים , שהשמיט את הקבאה ואת האיבה ונם את חלומות יוסף , מקצר ומפשט . הבדל אחר בין הפרק הנוכחי לבין הפרקים המקבילים בבראשית הוא המשך צמצום ההערות המקראיות שמטרתן להפוך את מצרים למשוכה ומסתורית . { ו ) ובשנה הראשונה בשבוע השלישי ביובל הארבעים רחמשה [ 2 ו 7 ר ] הרול הרעב לבוא בארץ . והמטר עצר ולא נתן על הארץ ט לא המטיר מאומה . ( 2 ) ותעער הארץ , ובארץ מערים לבדה היה שבר כ * קבץ יוסף זרע כארץ בשבע שני השובע ושמרו . ויבואו מערים אל יוסף כי יתן להם שבר ויפתח את האוער אשר בו היתה החטה , בשנה הראשונה , וימכור לעם הארץ בכסף . י 45 } ויכבד הרעב בארץ כנען , ויעקב שמע כי יש שבדי במערים וישלח את עשרת בניו להביא לו שבר במערים , ואת בנימין לא שלח . ויבואו כני יעקב עם הבאים מערים . " ( 5 ) ויכד אותם יוסף והם לא הכירוהו . וידבר עמם ר השחזרר הוא שילוב בין לי לבין ג ' , ג י : ' ריפתרז את האוצר אשר בר היתה חטת...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי