פרק מא

סיפור יהודה ותמר הוא יחידה עצמאית המשולבת בספר בראשית בין מכירת יוסף לסיפור יוסף בבית פוטיפר , רמ : ים ביחידה העצמאית מזמיבים את הקורא להשוות בין יוסף ויהודה , השוואה שתמעט מדמותו של האחרון . ' הסיפור המקראי מלמד שמשפחת יהודה בסכנת הכחדה . שלושה בבים בולדו ליהודה , אולם אין להם ממשיך . הבכור מת ( ער ) ואחיו ( אונן ושלה ) אינם מייבמים את אשת אחיהם , הראשון בשל רשעותו והשני כשל פחדו של אביו יהודה . הישועה באה מהכלה תמר . תמר אינה נכנעת . היא מתחפשת לזונה ויוזמת יחסי אישות עם יהודה . כשיהודה מבין שתמר חרה ממנו ושמצוות הייבום קוימה בו לאחר שמנע מתמר למלא את מצוות הייבום עם בנו ניצדקה ממני כי על כן לא נתתיה לשלה בני / פס ' , ( 26 הוא מבטל את עונש המוות שגזר על תמר כששמע שהיא הרה , ובהתאמה למצוות הייבום אינו מוסיף לדעתה , שכן עם הולדת התאומים פרץ תרח מובטח המשך קיומה של המשפחה . סיפור יהודה ותמר מובן על רקע עוני סיפורים אחרים העוסקים במוצאו של שבט יהודה , מעשה בנות 1 לוט ואביהם ומגילת רות . סיפור לוט ובנותיו מצייר את עמון ומואב וממנו נולד דוד ) כצאצאי גילוי עריות בין אב לבנותיו . בראה שסיפור...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי