פרק מ

ארבעים ותשעה פסוקים מוקדשים בבראשית לחלומות פרעה , לפתרונם ולביצוע תכניתו עול יוסף . מחבר ספר היובלים מקדיש להם שלושה עשר פסוקים כלבד , ההתפעלות של המספר המקראי מחצר המלכות המצרית ומנהגיה הושמטה ביובלים . בס המעבר החד של יוסף מהבור אל חצר המלכות איננו . הקיצור הנמרץ בהעברת הסיפור המקראי עומד בביגוד לתוספת של מחבר הספר , תיאור מלכותו של יוסף במצרים כימי אחרית הימים ופס ' , ( 9 - 8 שניים מתוך שלושה עשר הפסוקים מוקדשים למה שאין לו זכר במקרא . 1 י ) וכימים ההם ויהורם פרעה חלום שתי פעמים drh 2 אחד על דבר רעב אשר יהיה על כול הארץ . ויקץ משנתו ויקרא את כול חרטומי מערים ואת החכמים והניד להכ ! את שני חלומותיו ולא יכלו לפתרם . 2 ) 1 ) אזנ זכר שר המשקים את יוסף והניד עליו למלך ויוציאו מבית הסוהר וינד לפניו את החלומות . < 3 ו ויפתרם לפני פרעה כי שני החלומות ' אחד המה ויאמר לו שבע שנים יבוא שובע על כול ארץ מצרים ושבע שני רעב אחרי כ / אשר לוא היה כמוהו בכול הארץ . * ( 7 rinjf ) ( 4 יפקד פרעה פקידים ^ בכול ארץ מערים ויאצרר מאכל לעיר בעיר כימי שניי 1 השובע ויהי למאכל לשבע שני הרעב ולא תכדת הארץ מפני ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי