פרקים לט-מ; מב-מה

הפרקים האחרונים של ספר כראשית מוקדשים למחזור סיפורי יוסף , מחזור סיפורים עצמאי וייחודי לעומת עואר סיפורי האבות , 349 פסוקים מוקדשים ליוסף . הוא דמות המעבר מבני יעקב כמשפחה לבני ישראל כעם , ובמעלליר נעוץ ההסבר לירידתה של משפחת יעקב למצרים , שבעקבותיה יכול אלוהים להוכיח את כוחו הגדול בהושיעו את עמו . שבי ענייבעז במקרא אינם בוהים למוזבר ספר היובלים , ראשית . מעמדו של יוסף , בעולמו של מחבר היובלים , לוי ויהודה הם העומדים במרכז שושלת יעקב . שנית , בספר היובלים היחסים המיוחדים בין האל לעמו אינם נסמכים על הישועה שהתרחשה ביציאה ממצרים . אלה נערצים בבריאת העולם ותחילתם כבר בדור של בבי יעקב , המחבר איבר מעובייך לתפור את מצרים לבית עבדים ; השהות במצרים היא הר 0 תקאה ולא שבה מחבר ספר היובלים מצמצם אפוא את היקף מחזור סיפורי יוסף ומעבדו . דמותו של יוסף ביובלים יש בה עניין בעיקר לאור חיבורים בבי הזמן . אף הם מחוגים כוהכיים , העוסקים ביוסף . חיבור קודם לירבלים הוא חיבור לוי הארמי . לוי קורא לבניו לרכוש חכמה ומביא אח יוסף כדוגמה לאיש שרכש חכמה ובשל כך הוא בך בית בארצות נכר . מכאן עולה שבעיני המחבר יוסף...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי