פרק לח

הפרק מספר בקצרה על המלחמה בין יעקב ועשו , מותו של עשו ושעבודם של בניו . שני מסרים חשובים למחבר . האחד , עשו ובכיו אינם תושבי הר חברון , המחבר אמכם מסכים שעשו נקבר בהר חברון , באדוריים , אולם מסביר את הימצאות קברו שם כחסד שעשה עמו יעקב ולא כאות להיותו האב האוטוכתוני של המתגוררים באזור ( פס ' . ( 9 השבי , מערכת היחסים הבכונה בין העם האדומי ובין בני יעקב היא של שיעבוד הראשונים לאחרונים , כדי להבהיר זאת הוא מספר על שעבוד בני עשו לבני יעקב ( פס ' ו . ( 12 - 1 ( ח אז דבר יהודה אל יעקב אמו ויאמר n אבי דרוך קשתך והשלך חעך ודקור את הער והרוג את האויב ויהי לך כוח כי לא נהרוג את אחיך כי אחין הוא וקרוב לך הוא וכמוך הוא אצלנו לכבוד . ( 12 אז דרך יעקב את קשתו והשליך את חצו והכה את עשר אחיו אל חזהו הימעי והרב אותו . ( 3 ) והשליך חץ שני רירר אל אדורם הארמי אל חזהו השמאלי והכהו והרגו , f * ואז יעאו בני יעקב המה ועבדיהם נחלקים לארבע רוחות הבירה . r 5 j ויצא יהודה ראשון ונפתלי וגד עמו וחמשיהם עמם לדרום הבירה והרגו כול אשר מעאו לפניהם ולא נמלט מהם עד אחה ( 6 ) ולוי ודן ואשר יעאר למזרח הבירה וחמשיהם עמם ו...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי