פרק לז

בעוד בבראשית עשו מפנה את מקומו ליעקב בלי עימות , בספר היובלים עשו יחם מלחמה עם יעקב , מלחמה שבה הוא בהרג ובניו משועבדים ליעקב ובניו . כפי שהערנו במבוא , מחבר ספר היובלים מעבד מקור קדום , עתה במדרש ויסעו , שסיפר על המלחמה בהרחבה . גרסת המלחמה של בעל היובלים באה בפרק לוז . בפרק לז המחבר מבקש להבהיר מה הם היחסים הנכונים בין העם היהודי לבין העם האדומי . באומו של עשו , שבו דימויים ציוריים מעולם החיות , מתווה עוינות מוחלטת בין שני העמים , ואולי גם בין עם ישראל לגויים בכלל ( ראו נספח לפרקים לז - לח ) , קשה לדעת אם המחבר מגיב על עימות כלשהו עם האדומים בימיו , או שמא הוא מביע התנגדות לגיור שיזם יוחנן הורקנוס , גם אם לא נכריע בכך ברור שהמחבר מבקש להבהיר שהעם האדומי נמצא ממערב לירדן שלא בזכות וראו להלן , ההקדמה לפרק לח ) . ( י ) וביום מרת « ער 1 ק אבי יעקב ועשו שמעו בני עשו כי נתן * ער 1 ק את הבכורה ליעקב בנו הקטן וירגלו מאד . ד ויריבו עם אביהם לאמור אתה האיש הבכור ויעקב הקטן ולמה נתן אביך את הבכורה ליעקב וממך גרע ? נ « 3 ) ויאמר כי מכרתי 1 את הבכורה ליעקב במעט נזיד עדשים . ויבוא בערמה ביום אשר...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי