פרק לד

בחלקו הראשון של פרק זה מתוארת מלחמה בין יעקב למלכי האמורי . הוא מסכם כקצרה סיפור רחב יותר הנמצא במדרש ויסער , שבו במהלך המלחמה עם מלכי האמורי נכבשו ערים בידי בני יעקב והן מעולמות להם מס עובד . הזרז לסיפור המלחמה והכיבוש הוא דברי יעקב התמוהים ליוסף : ' ואני נתתי לך שכם אחד על אחיך אשר לקחתי מיד האמורי בחרבי ובקשתי' ( בראשית מח . ( 22 פסוק זה מייצג מסורות ' על כיבוש הארץ וההתנחלות בה נדור האבות , המנוגדות לתפיסה השלטת בספר בראשית הרואה באברת מדדים , גרים בארץ , החיים בשלום עם יושביה , ויורדים לבסוף למצרים / 1 איך יודעים מתי חובר סיפור המלחמה המקורי , אולם מחברו מזכיר ערים בחבל הארץ שומרון שמקצתן אינן מוכרות מכתבים אתרים , ומכאן שהיה בידי המחבר מידע ממקור ראשון על היישוב בצפון השומרון . קשה לדעת אם לאגדת המלחמה במקורה היה גם פן פולמוסי , נוסף על הפן הפרשני , האמירה העולה ממנה היא שערים בחבל שומרון היו בשליטת בני יעקב , אך תושביהן אינם מבני יעקב . האם זהו כתב אנטי שומתני מימי הבית השני המסמך את השומרונים גזרים ? על כל פנים לסיפור המלחמה ביובלים יש תפקיד משלו - הוא מחזק את הדמיון בין יעקב ל...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי