פרק לג

פרק זה pwnn באירועים המסופרים בפרק לה בבראשית , הוא עוסק בחטאו של ראובן , המסופר בבראשית בפסוק אתר : ' ויהי בשכון ישראל בארץ ההיא וילך ראובן וישכב את בלהה פילגש אביו וישמע ישראל ' ( לה , ( 22 וכן במעבר משפחת יעקב למקום מגוריו של יצחק ( לה , ( 27 פרק לה בבראשית מסתיים במותו של יצרוק , אך זה נדחה בספר היובלים לפרק לו משים שמחבר ספר היובלים מבקש לשים בפי יצחק דברי הטפה ומוסר , מעשה ראובן ובלהה מתואר ביובלים לא כאונס אלא כרמייה , אולי משום שבבראשית אין רמז לכפייה , ובה בעת ברור שראובן הוא היוזם את המעשה , המחבר שוזר בסיפור מוטיבים מסיפור יוסף ואשת פוסיפר המאפשרים לו לרקום כתב אשמה נגד ראובן ולהדגיש את תומתה של בלהה . בלהה אינה יודעת שראובן חושק בה ( פס י ב ) בעוד אשת פוטיפר חומדת את יוסף בגלוי ( בראשית לט . ( 7 ראובן בא בלילה בסתר ( פס ' , ( 3 אשת פוטיפר תוקפת ביום ( שם , ו ר ) . אשת פוטיפר מפעילה כוח ואוחזת בבגד יוסף ( שם , בו ); בלהה מרפה מאחיזתה בגלותה שמדובר בראובן ( פס ' . ( 4 ראובן בורח מפחד ; יוסף בורח כדי שלא יחטא ( שם . ( 12 בלהה צועקת כנדרש ( פס ' 4 ) כעוד אשת פרטיפר משקרת בספר...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי