פרק לב

פרק זה חוזר לכאורה לפרק לה בבראשית ( פס ' , [ 7 שאותו שמט המחבר באמצע הפרק הקודם : יעקב נמצא עם משפחתו בבית אל ( פס י T : הפרק המקראי נזבח עורב כבר בפס ' ; 2 המחבר פרכה לספר על תשלום הנדר שהמקרא אינו מזכיר . המחבר ממקם את תשלום הנדר בחג הסוכות ושוזר בו חובות המוטלות על עולי הרגל . המחבר חוזר לפרק המקראי באמצע פרק לב ( פס ' 7 ו ) ומביא בעיבוד את דברי האל ליעקב . הוא יוצא שוב מגבולות המקרא בהוסיפו דברים שמשמיע המלאך ליעקב , וקושר התגלות זו למועד נוסף - עצרת . אירועים מפרק לה של בראשית סביבו וצפים בסופר של הפרק שלפנינו , מות דבורה ומות רחל . ( י ) וישבי i tc & t ההוא בבית אל . ויחלום לוי כי יוקם רימשוד לכתך לאל עליו ; הוא רבניו עד עולם . ריקץ משנתו ויברך את אלוהים . < 2 > רישכם יעקב בבוקר בארבע עשר לחודש הזה . ויעשר מכול אשר בא עמו מאדם עד בהמה , מכסף ועד כול כלי ובנד ויעשר מכול . ( < 3 ובימים ההם היתה רחל מלאה ובנימין בנה במעיה ריספרר יעקב את בניר ממנו ויעלה . ייפול לוי בחלק אלוהים , וילבישו אביר בנדי כהונה וימלא ידיו , ( 4 ) ובחמשה עשר לחודש הזה הביא אל המזכה ארבעה עשר ענליס מהבקר , עשר...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי