פרק לא

במרכזו של הפרק עומד כאמור המפגש של יצחק ( ורבקה ) , יעקב , יהודה ולוי . הפגישה בין יצחק ליעקב דומה לפגישת יעקב עם יוסף בנו , כאן כמו שם מברך אב המשפחה שביים מבכדיו שלא זכה להכיר עד כה , אלא ששם רק האב שמח בפגישה ופה גם האם , רבקה . כמה טעמים ליצירת המפגש הזה כין ההורים לבין בבם יעקב . בבראשית יעקב מצטייר כבן הזונה את הוריו : הוא פובש את יצחק רק קרוב למותר של האחרון ( לה 29 - 27 } ופגישה עם רבקה איבה מחכרת כלל . מחבר היובלים רוצה לבטל את הרושם הזה , ועוד חשוב למחבר לשמור על העברת משרת הכהונה באופן הנכון . יצחק הוא הכוהן כל עוד הוא הי , ועל כן הוא האמור לפלוח ולהקריב קרבנות . יעקב אכן מזמין את יצחק לכהן , אך זה דוהה את ההזמנה בשל הרתיעה מקשיי הדרך . המפגש כין יעקב לאביו גם משמש להאצלת ברכה לבנים המועדפים , אבות השבטים הקיימים בתקופת המחבר , יהודה ולוי . כך הופכת ברכת יעקב לאפרים ולמנשה שבספר בראשית למשנית . י בעקיפין נפתרת ביובלים בעיה פרשנית : מה מעשיה של דבורה מינקת רבקה בבית אל ( בראשית לה (? 8 ספר היובלים מצרף אותה לרבקה הרוכבת עם יעקב לבית אל , ו מאמץ רומה מצוי גם בצוואת אברהם לבניו...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי