פרקים לא-לב

בפרק לה בבראשית האל מאיץ ביעקב לעלות לבית אל ולהקים שם מזבח לאל הבראה אליו בברחו מפני עשו . יעקב מצווח על אנשי ביתו להסיר את אלוהי הבכר להיטהר ולהחליף שמלות . בבואו לבית אל הוא בונה מזבח ( פס ' 7 ) ומצבה ( פס ' , ( 14 אך את נדרו אשר נדר בצאתו לחרן אין הוא מקיים : הוא איבו בוגה בית מקדש ואינו משלם מעשר מרכושו . בספר היובלים הביקור בבית אל הופך לעלילה רבת מרכיבים שאורכה שבי פרקים , פרק לא ופרק לב , פרק לא נפתח במעבר לבית אל , אך אם בבראשית אלוהים הוא המאיץ ביעקב לשלם את נדרו שנדר , הרי כאן יעקב הוא היוזם לא רק את הנסיעה לבית אל אלא גם את תשלום הנדר . יעקב ריצה שאביו ואמו יצטרפו לטקס תשלום הנדר ושולח לקרוא להם לאחר שבכה מזבח . יצחק בתגובה קורא ליעקב וזה נוסע , בלויית יהודה זלוי , לבקרם בבירה שבנה אברהם . פרק לב מספר על טקס תשלום הנדר שאיך לו זכר במקרא . חלקו השני של פרק לב חוזר למקרא כדי להתמודד עם עוד שאלה העולה מהטקסט המקראי : מדוע לא בנה יעקב מקדש כאעור הבטיח ?  אל הספר
יד יצחק בן-צבי