פרק ל

פרק ל ביובלים משכתב את פרק לד בבראשית , מעשה דינה ושכם . הפרק בבראשית בנוי בקפידה כדי להעביר לקורא את חילוקי הדעות בדבר מעמד התושבים המקומיים בכנען והאפשרות להתחתן בהם . ' שלוש הערכות לעינוי דינה בידי שכם עולות בפרק . שכם וחמור אעם תופסים את המעשה כחטא ( כך הם הדברים גם בחוק המקראי , ראו דברים כב ; 29 שמות כב 5 ו ) , מנקודת מבטו של יעקב , במעשה הבעילה דינה נטמאה . לתפיסת האחים זהו מעשה נבלה המשפיע על השבט כולו ( ' כי נבלה עשה בישראל ' )\ - ההערכה הראשונה אעה מוזכרת במפורש והיא נלמדת ממעשי שכם וחמור ומדבריהם . ההערכה השלישית מוזכרת פעם אחת ( לד . ( 7 ההערכה השנייה מוזכרת שלש פעמים : ' ויעקב שמע כי טמא את דינה בתו ' ( פסי ' ל 15 ויענו בני יעקב את שכם ואת חמור אביו במרמה וידברו אשר טמא את דינה אחותם ' ( פס (; 13 ' בני יעקב באו על החללים ויבזו העיר אשר טמאו את דיגה אחותם ' ( פסי * . ( 27 דיאלוג אפשרי רק בין ההערכה הראשונה לשנייה . הטומאה ( בהערכה השגייה } יכולה להיפתר עם מילת הערלה , ואז יכולים נישואים להתקיים ( כדעת ההערכה הראשונה מלכתחילה ) . התערבותם של האחים ( בעלי ההערכה השלישית , פס ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי