נספח: בני יעקב על פי סדר לידתם

ראובן ולאה ) עומעון ( לאה ) לוי ( לאה ) דן ( בלהה ) יהודה ( לאה ) נפתלי ( בלהה ) גד ( זלפה 1 יששכר ( לאה ) אשר ( זלפה ) יוסף ( רחל < זבולון ודינה ( לאה ) 14 , 9 , 2122 21 . 10 . 2124 1 . 1 . 2127 9 . 6 . 2127 15 . 3 . 2129 5 . 7 . 2130 12 . 6 . 2131 4 . 5 . 2132 2 . 11 . 2133 1 . 4 . 2134 7 , 7 , 2134 המחבר מתחיל בארבעת בבי לאה , עובר לבלהה , משם לזלפה , ארור כך חזרה ללאה ומשם לרחל . זהו גם סדר הדברים בבראשית , היוצר מבנה מרשים : , 2 ; 2 ; 2 ; 2 ; 4 בה בעת כניגוד למקרא מחבר ספר היובלים , ברצותו להביע יחסים אידאליים במשפחת יעקב , מציין תאריכים החותרים תחת הסדר שהציג . רחל אינה מחכה זמן כה רב עד שהיא זוכה בבן משלה ( דרך בלהה ) - בלהה הרה ליעקב בטרם נולד לוי . רחל עצמה יולדת את יוסף לפני שלאה יולדת את אחרוני ילדיה . נם עקרותה של לאה היא זמבית ביותר : בין הולדת יהודה להולדת יששכר עוברות רק שלוש שנים , מחבר ספר היובלים אינו מהסס לאחר את הולדת יוסף אל מעבר לשבע השנים שהתחייב יעקב להן עם נישואיו . זאת משוס שהמשא ומתן בין יעקב ללבן על שכרו של יעקב ,  אל הספר
יד יצחק בן-צבי