פרק כח

והנה האידיליה : כישואי יעקב ללאה ורחל הם על פי רצונו של יעקב לאחו שהבין שזהו מנהג המקום . ליעקב נולדים ילדים מארבע נשותיו , כולן ילידית ארם ( ממשפחת אם אברהם ) , והוא לוקח הלק בטיפוח המשפחה . לאחר ארבע עשרה שנים שבהן הוא עובד בעבור נשותיו , הוא עובד עוד שש שנים תמורת שכר ; כל שה תום וכל גדי שעורו נוקד בלבן . הצלחתו מלבה את קנאת לבן ובניו והם מרחיקים את צאנם ממנו , זהו הרקע להחלטת יעקב לקום ולחזור לבית אביו . 01 וישא רגליו וילך אל ארץ קדם , אל לבן אחי רבקה , חשב עמר ויעבוד אותר בעבור רחל בתו שברע אחד . > כ < ובשנה הראשונה בשבוע השלישי [ 2221 ] אמר לו : הבה לי את אשתי אשר בעבורה עבדתי אותך שבע שנים . ויאמר לבן ליעקב הנה אני נותן לך את אשתך . 3 > ו רעש לבן משתה ריקח את לאה בתר הנדרלה ייתן ליעקב לאשה ויתן לה את זלפה שפחתו לאמה . ויעקב לא ידע כי נדמתה ליעקב 1 כרחל , 41 ) רבוא אליה והנה היא לאה . ויתר אף יעקב בלבן ויאמר לו למה עשית ככה . האם לא בעבור רחל עבדתיך ולא בעבור לאה . למה עשקתני ? קח בתך ואלך כי רע עשית עמי , ( 5 ) כי אהב יעקב את רחל מלאה כי עיני לאה לאות ורק יפה מראה מאד . ורחל טוב...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי