פרקים כח-כט

פרקים אלה משכתבים את הפרקים כט - לא בבראשית , שבהם מסופר על יעקב בחרן פדן ארם , לבן הוא הדוד שאמור לתת ליעקב מקלט בכרתו מפני עשו . אלא שהשתלשלות העניינים שמה ללעג את תקוות יעקב , את ברכת יצתק ( ' יעבדוך עמים , וישתחר לך לאמים / כז 29 ) ואת ברכת האל ( ' והנה אנכי עמך ושמרתיך בכל אשר תלך / כח . ( 15 לבו הוא במקרא דמות פלקטית שתפקידה להתנכל ליעקב , והוא ויעקב נאבקים זה בזה במעשה רמייה וגנבה . כל זה אינו ביובליבג המחבר משמיט גבבה ורמייה , הוא ממעט בתיאור חיכוכים , בפרקים כח - כט יעקב בונה משפחה לתפארת וצובר רכוש רב בעת שהותו בבית חותנו האוהב . אחר כך הוא חתר לביתו ,  אל הספר
יד יצחק בן-צבי