פרק כו

הפרק עולפניכר דומה מאוד לפרק המקראי שהוא מעןכתב , פרק כז בבראשית , כבבת הברכה . בפרק המקראי העדפתה של רבקה את יעקב על פני עשו היא המביעה אותה לגנוב את דעתו של יצחק ; בספר היובלים יש הצדקה תחרת ונשנית לבחירתו של יעקב , ואין הדבר תלוי ברבקה אלא באברהם ופרקים יט , כב , כה ) . בפרק המקראי זוכה יעקב לכרכה במקום עשו בנצלן א / 7 עיוורונו של אביו . בפרק שלפנינו אלוהים מסייע ליעקב להסתיר את זהותו . בפרק המקראי יש בדברי יצחק לעשו מסר מעורב , והוא חוזה זמנים שבהם ישלוט עשו על יעקב ( כז . { 40 בפרק שלפנינו שליטתו של יעקב על עשו ברורה וסופית ותמידית , יעקב יוצא אפוא מהפרק כשית על תעליוגה - מוסרית ומדעית . ( י ) ובשנה השביע > תבשבוע זה [ 12114 קרא יצחק לעשו בנר הגדול ויאמר בני אני זקנתי והנה עיני כהרת לראות ולא ידעתי יום מותי . ( 2 ) ועתה קח כלי עדך אשפתך וקשתך . עא אל השדה ועוד לי ותפוס לי בני ועשה לי מטעמים כאשר אהבה נפשי והבא לי למען אוכל ותברכך נפשי בטרם אמות . ( 3 ) ורבקה שומעת בדבר יצחק לעשו . ( 4 } וישכם עשר אל השדה לעוד ולתפוס ולהביא לאביו . 6 ותקרא רבקה ליעקב בנה ותאמר לו הנה שמעתי את יערוק...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי