פרק כד

פרק זה משכתב את פרק כה ( פסוק ך ו ומפסוק 29 ו ^ ילך ) ופרק כר בספר בראשית . בתהילתו מובטחת ( פעם נוספת ) הבכורה ליעקב , הפעם בעסקה שעושה עמו עשו . סיפור מכירת הבכורה בבראשית שבר מנצל יעקב את עייפותו של אתיו נהפך בספר היובלים למשא רמתן משפטי שקול ומתון . בהמשך מתמודד המתבר עם מקומה של אומה מספת בחיי האבות , הפלשתים . תיאור יחסיו של יצחק עם הפלשתים בפרק כו בבראשית בוחן את הבטחת הזרע והבטחת הארץ ליצחק . יצחק רוצה לרדת למצרים עקב הרעב בארץ , אולם דבר אלוהים שמבטיח לו ארץ וזרע ובראשית כו 5 - 2 ) כזשכנעו להישאר במקומו בארץ גרר . במהרה מתערערת הבטחת הזרע וזאת נוכח האיום על רבקה ( כו , ( 11 - 7 רגם הבעלות על הארץ אינה ודאית . אמנם יצחק משגשג בעבודת האדמה וצובר מקנה רב ( כו 4 21 ו ) , אולם אז הוא נדחק מגבולות ארץ פלשתים וגם מנחל גרר , ומהסיפור מתברר שיצחק איבו זוכה בארץ כולה אלא רק בחלקים ממנה , לפתות כל עוד הפלשתים , שעמם הוא כרת ברית , נמצאים בתהומה . מחבר ספר היובלים עושה בפרק שינויים מרחיקי לכת . הספק בקיום הבטחת הזרע נעלבו משום שהושמט האיום על רבקה , מוטיב הבטחת הארץ והפקפוק בה נשמר רק ל...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי