נספח לפרקים יד-כג: דמותו של ישמעאל בספר בראשית ובספר היובלים

הולדת ישמעאל על פי ספר בראשית מספקת שני מאוויים שונים זה מזה ; רצונה של שרה לשכך את הבושה על שאין לה בנים , ורצונו של אברהם בבן יורש , הגר ניתנת לאברהם כדי לפתור את מצוקתה של שרה : ' ותאמר שרי אל אברם הנה נא עצרני ה ' מלדת בא נא אל שפחתי אולי אבנה ממבה ' ( בראשית טז , ( 2 אבל הריונה של הגר אינו פותר את המצוקה אלא מחריף אותה ; הגר מקלה ראש כשרה : ' ויבא אל הגר ותהר ותרא כי הרתה ותקל גברתה בעיניה ' ( טז . [ 4 בתגובה שרה מענה את הגר באישורו של אברהם . כך בא תיקוו לכבודה של שרה , אך הבעיה המטרידה של צאצא עומדת בעינה . שיבתה של הגר , נכנעת וצייתנית ו 'שובי אל כברתר והתעני תחת ידיה / טז . ( 9 מביאה את הסיפור לכאורה לידי גמר : ישמעאל נולד , שרה זוכה בכבוד . גם מאווייו של אברהם באים כאן על סיפוקם שהרי ניתן לו בן יורש . ואולם אצל הקורא מתעוררים ספקות אם ישמעאל אכן יורשו של אברהם , התפיסה שישמעאל הוא היורש מקבלת רזיזוק מכך שלהגר כמו לאברהם מובטח זרע רב ( ' הבט נא השמימה וספר הכוכבים אם תוכל לספר אתם ,.. כה יהיה זרעך / טו ; 5 ' הרבה ארבה את זרעך ולא יספר מרב / טז , ( 10 אולם המלאך הדובר אל הגר מו...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי