פרק כב

כאמור , פרק זה כולל את ברכת אברהם ליעקב , הברכה ניתנת בחג השבועות והמחבר משלב את פרטי חובות החג בפרדיגמה של ברכת יצתק ליעקב הלקוחה מהמקרא ( בראשית כז ) . בראשית ; ברכת יצחק ליעקב מזון כסיבה לברכה אישית שגי מועמדים , יעקב יעשו אהבת האב לשניהם נשיקה קודם הברכה ברכה - שלטון על העמים ציווי - איסור נישואים לבנות כנען יובלים ; ברכת אברהם ליעקב מזיו כסיבה לברכה לאל והודיה ) שני מועמדים , יצחק ( יעקב ) וישמעאל אהבת האב לשניהם נשיקה קודם הברכה ברכה , ציווי - שללןון על העמים ציווי , ברכה - הבדלות מהגויים , א > סוי נישואים לב 1 ות כנען ברכת שעבוד הגויים ואיסור נישואים לנכרים שבדברי יצחק בבראשית הם דה פקטו ( הברכה ניתנה ליעקב במרמה , האיסור ניתן בהשפעת רבקה ] הופכים כאן לדה יורה , ומפיו של אברהם . הפרק נפתה באידיליה משפחתית : יצחק וישמעאל באים לחגוג את חג השבועות אצל אברהם . כך מצטיירת עלייה לרגל למקום המזכה , יצחק מקריב עולה וכן זבח שלמים . רבקה אופה מהיבול החדש ושולחת ביד יעקב לאברהם כדי שיברך את בורא כול . גם יצתק שולח מהזכח . המסגרת הסיפורית יוצרת תמונה דומה לזו של ברכת יצחק ליעקב ולעשו . צדיק...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי