נספח: שמות העצים

פרק כא מעיד על היכרות עם חיבור לוי הארמי . היכרות זו מביאה אותנו לשער שמחבר ספר היובלים תרנם רשימת העצים המצויה בחיבור לוי הארמי . " איבנו יודעים אם המחבר אכן הכיר את כל העצים המנויים בחיבור ואם ידע את השם העברי של כל עץ . אבו מצויים כאן אפוא על מצע רעוע למדי ; תיכיר לוי הארמי ארזא דפרנא סעדא אצטרובלא אשוחא אררנא בדותא תאנתא אע משתא ערא אדסה אעי דקתא תרגום לעברית ארז תאשור (?) ערער (?) אגוז תאשור (?) ערער (?) אשיח אורן ברוש תאנה עץ שמן דפנה הדס ואורן אשר שמו א ] רעיבו [ ת כמה שמות בארמית קרובים דיים לעברית כדי שנוכל לשער כיצד תרגם אותם מחבר הספר - כך הם ארזא הוא הארז , אשוחא הוא האשוח , אורנא הוא האורן , חברותא הוא הברוש , תאנתא היא התאבה . עוד זיהוי ודאי למדי הוא של עץ השמן , הדפנה וההדס ( אגב בג ' השניים האחרונים באים בסדר הפוך ועץ השמן מתורגם לעץ זית ) . המונח האחרון בג י הוא זה המתורגם לפבי כן כאורו . השיחזור הוא שילוב של ו י והמילה היחידה שהשתמרה בע י : אורן אשר שמו ארעיברת , ספרות חז " ל מסייעת בזיהוי נוסף : ' כל העצים כשריו למערכה חוץ מן זית וגפו , אבל באלו רגילין : במרביות של ת...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי