פרק כ

הפרק הוא לכאורה שילוב בץ שתי הבריתות שנכרתו עם אברהם . מצרים בו רמזים למצוות נח לבניו בפרק ז : התביעה לעשיית צדק , לאהבת האח , לאחדות משפחתית והאזהרה מפני זנות וטומאה . בה בעת מהכרת מילת הערלה השייכת לברית השנייה , שעליה מדווח פרק טר , ואולם שתי הבריתות מוצגות באופן חסר . מברית נח נעדרים איסורי הדם ; אלה יבואר רק בדברי אברהם ליצחק בפרק כא . מהתביעה למילת הערלה חסרה התביעה למול את הנילוד ביום השמיני , וחסרה האמירה על מערכת היחסים הייחודית עם הנימולים . נושא הברית הזאת יפותח בפרק כב , בדברי אברהם ליעקב . המחבר מבהיר בדרך זו עד כמה נחות מעמדם של ישמעאל ובכי קטורה , לפרק מבכה ספרותי מורכב . המחבר פותח בקריאה לכל בניו ובציווי על אחדות ( 2 - 1 ) וסוגר בשילוח הבנים לדרכם תוך שמירה על האחדות ( . ( 13 - 11 פס ' 3 הוא כותרת לגוף הפרק ובו שני נושאים : התביעה למילת הערלה ושמירת הברית ואיסור זנות וטומאה . פסוקים -6 4 הם הרחבה של הנושא השני , ואילו פסוקים 10 - 7 הם הרחבה של הנושא הראשון . הפסוק האחרון בחלק הראשון הוא תשליל של הפסוקים האחרונים בחלק השני . אמד / . יןבלים מו , עמ ' . 152 - 135 ( ו ) וב...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי