פרקים כ-כב

שלושת הפרקים הבאים הם פרקי צוואות שמשמיע אברהם לבניו . בפרק כ פנייה לכלל צאצאיו עגל אברהם , בפרק כא פנייה ליצחק , בפרק כב פנייה ליעקב . כל זה איננו בבראשית , ברם , כפי שהעירה אמרו , בבראשית אנו מוצאים שלושה טקסי פרידה אצל יעקב : מז -31 29 ( בנו יוסף לבדו ); מת ( יוסף ובניו ); מט ( כלל בני יעקב ) . ' מחבר ספר היובלים , המשתדל לגמד את דמותו של יוסף ומונע ממנו להיות החוט המקשר במעבר ביו משפחת יעקב לבין עם ישראל , אינו משמר את דברי יעקב , ומעביר לאברהם את הפרידה המשולשת , אם כי לא על פי אותו הסדר : הוא פותח ככלל הבנים , עובר לבן האחד ואחר כך לנכד . בפרק כ מעביר אברהם את מערכת האיסורים שלמד ושקיבל מהדורות שקדמו לו ודואג לבדל בין בניו לעמי כנען . פרק כא הוא רוידוש ברית נח , והמחבר משלב בפרק דיני פולחן כוהניים שמקורם בחיבור לוי הארמי . בפרק כב מצווה אברהם על יעקב לבסס את בחירתו בהיבדלות מהגויים ובשלטון מוחלט עליהם ,  אל הספר
יד יצחק בן-צבי