פרק יט

גם פרק זה הזא קיבוץ של שלועוה פרקים מבראשית , כג - כה . בדומה לפרקים הקודמים , גם כאן חציו השני של הפרק מוקדש לנושא שאינו נמצא במקרא כלל - דברי אברהם לרבקה בדבר בחירתו של יעקב [ פס ' . ( 30 - 16 בפרק זה אברהם מזהה את יעקב כיורש הנבחר , לאחר שבפרק טז צוין שרק עם אחד מבכיו של יצחק תיכרת הברית . בספר בראשית יעקב זוכה רק לתמיכתה עול רבקה . ספר היובלים מבהיר לנו שתמיכה זו אינה גחמה של האם אלא מילוי ציווי של אברהם , אב המשפחה . אברהם מפקיד ביד רבקה את האחריות לשיגובו של יעקב . ואכן רבקה ממלאת תפקיד זה בהמשך הספר , בפרקים יט , לו . בחצי הפרק שמשקף את המקרא מהכרים מות שרה , קניית מערת המכפלה . נישואי יצתק לרבקה , נישואי אברהם והולדת בניו הנוספים , הולדת יעקב ועשו ותיאור אופיים . ( ו ) ובשנה הראשונה בשבוע הראשון ביובל הארבעים ושנים [ 2010 ) שב אברהם ויגור נגד חברון היא קתה , ארבע , atf שבועי שנים . ( 2 } ובשנה הראשונה בשבוע rctt « ל ^ רכל הזה 2024 1 ) מלאו ימי חיי שרה ותמות בחברון . ( 3 ) וילך אברהם לבנותה ולקברה . וננסה אותו אם יהיה ארוך רוח או אם ידבר בקוער אפיים וימצא נם בזה בוטוד ולא הזדע...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי