פרקים יז (המשך) -יח: סיפור העקדה

סיפור העקדה בספר היובלים משוכתב בהשפעת ספר איוב : ' אלוהים מחליט להעמיד את אברהם בניסיון משום ששר המשטמה מטיל ספק בנאמנות אברהם לאלוהיו . שר המשטמה מופיע גס בהמשך . הוא ומלאך הפנים , הדובר הראשי כספר היובלים , עומדים זה מול זה שעה שאברהם עוקד את בנו . מסופר גם ששר המשטמה בוש שעה שאלוהים מכריז שאברהם עמד בניסיון ושולח את מלאך הפנים להודיע זאת לאברהם ( פס ' . [ 12 מלבד שרטוט של המתרחש ברובד השמימי מתבר ספר היובלים מוסיף גם מידע כרונולוגי . אברהם יוצא לדרך בשנים עשר בחודש הראשון ומגיע להר , כך משתמע , בארבעה עשר כחודש . את האיל הוא מקריב ביום הזה . פרט נוסף שאינו במקרא : המחבר מספר על חג בן שבעת הימים שהגג אברהם בחודש הראשון , לאחר הארבעה עשר בו , לזכר שבוע הימים שהלך ושב בשלום . די בכך כדי ללמדנו שסיפור העקדה ביובלים הופך לפרדיגמה של קרבן הפסח ומצוות העל " ה לרגל בחג המצית - שני מועדים עצמאיים ובעלי מהות שובה לתפיסת בעל היובלים , כפי שעולה מפרק מט בספר , קרבו הפסח מכריז על מחויבותו של המביא לברית ביו עם ישראל לאלוהיו , קרבן שראוי להביא בתחילתה של שנה , בחודש הראשון . תג המצות הוא בן שבעת...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי