פרק טו

פרק טו ביובלים מעבד כאמור את פרק יז בבראשית . לפרק יז מבבה מורכב : המספר הכרהני כלל בו מקור עתיק שעל פיר אלוהים כרת ברירל , שהמילה אות לה , עם אברהם וכני ביתו והבטיח לו גויים ומלכים , זרע רב ( , ( 6 - 2 י ואולם הוא עיבד את המקור בהוסיפו פסוקים עם מסר הפוך : הכרית נכרתה לא עם אברהם ובני ביתו שבראשם ישמעאל , אלא עם יצחק לבדו . במעבר מהברית העתיקה לברית החדשה עבר גיל מילת הערלה משלוש עשרה שנים לשמונה ימים ( פס ' 12 ) . המספר הכוהני גם הוסיף בקצרה את ברכת הארץ , שעמדה במרכז פרק סו ( פס י 3 ) ואת ההבטחה שהאל יהיה אלוהי זרע אברהם ( שם ) , למחבר ספר היובלים לא די בדגשים אלה . הוא אמנם משמר את הכתוב בפרק יז , אולם מוסיף לו מסה ספרותית המכריזה על קשר ישיר בין מילת הערלה ביום השמיני , שהיא חובה החלה על יצחק , לביו מעמדו הנבחר של עם ישראל על פי החלטת האל בעת הבריאה . עם יעוראל שאלוהים קידשו צריך להידמות למלאכים שהאל קידשם , ומשום שאלה נימולים גם על אלה למול את ערלת בשרם . < u ובשנה החמישית בשבוע הרביעי ביובל הזה [ 1986 ] כחודש השלישי באמצע החודש עשה אכרם חג בכורי קעיר חיט * ם . > 0 ויעל מנחה חד...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי