פרקים יד-טו

פרקים אלה הם עוכתוב של פרקים טו - יז בבראשית . פרקים טו ו יז בבראשית הם פרקים מקבילים . ' בפרק טו מובטח לאברם במחזה זרע ובחלום נכרתת עמו ברית חסד המבטיחה לו את ירושת הארץ . בפרק יז מודגש ריבוי הזרע , מובטחת ירושת הארץ ואלוהים מבטיח להיות לאברם ולזרעו לאלוהים ( פס י . ( 7 בפרק יז יעו אות לברית הנכרתת - מילת הערלה , בין שבי הפרקים בא סיפור נתינת הגר לאברם והולדת ישמעאל ( פרק טז ) . ישמעאל בספר בראשית ממלא את תפקיד מתחרהו של יצחק ולשם כך המספר יוצר אנלוגיה בין יצחק וישמעאל ; שניהם נולדו לאביהם בגיל מאוחר ; חיי שביהם נתונים בסכנה בשל דברי האל ( גירוש ; עקדה ); שניהם נושאים אישה ממשפחת האם ; לשניהם מובטח זרע רב . בפרק טז נוטע המספד לראשונה רמזים הגורמים לקורא לתהות , האם ישמעאל הוא הבן הנבחר . פרקי הבריתות נשמרים ביובלים , חידושו של מחבר ספר היובלים הוא בהבהרה באילו בריתות מדובר . בפרק יה המעבד את פרק טו בבראשית , אברם וזרעו מקבלים עליהם את הנדרש מברית נח , והאות הוא חג השבועות . בפרק טז , המעבד את פרק יז בבראשית , נכרתת ברית חדשה והאות שלה הוא אות המילה . ברית זו , כך מבהיר מחבר ספר היובלי...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי