פרק יג

פרק יג אוצר בתוכו שלושה פרקים מבראשית , יב - יד , המספרים על אברם בכבען , הירידה למצרים , הרכוש הגדול שנופל בחלקו של אברם אחרי הילקח שרה , השיבה לארץ , הפרידה מלוט ומלחמת ארבעת המלכים בחמשת המלכים שבמהלכה נחלץ אברם להציל את לוט ומגיע עד דמשק . מתבר ספר היובלים מקצר את הידוע מבראשית ומוסף פרטים שאינם שם כדי לכוון את הסיפור לכיוון הרצוי לו : אברס משורטט באנלוגיה למרגלים : הוא תר את הארץ , אך שלא כמו המרגלים , שעה שהוא מבלה את טובה של הארץ אין הוא מוצא בה איש ! הרדיפה אחר חוטפי לוט מתוארת בקצרה ועיקר משמעה הלכה לדורות : אברם גוחן לאל מעשר משללן לא רק מך הצומח אלא מן הבקר והצאן . ( 1 ) ו « עא אברם מהרן ייקח את שרי אשתו ואת לוט בן הרן אחיו אל ארץ כנען . ויבוא אל אשור ויסע עד שכם וישב אעלאלוךרם , ' n וירא והנה הארץ , ממבוא חמת עד אלוךרם , טובה מאד . » ויאמרלו אלוהים , S ולזרעך אתן את הארץ הזאת . ( 4 ) ויכן שם מזבח ויעל עליו עולה לאלוהים הנראה אליו . ^ ( 15 ויעתק משם ההרה , - בית אל מיס והעי ממזרח , ויטע אוהלו שם . ( 6 ) וירא והנה הארץ רחבה רטובה מאה וצומח בה כול : גפנ * ם ותאנים ורמונים , עצ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי