פרק יב

בפרק זה שלרבים מאבקו של אברם בעבודת הפסילים ומאבקו באסטרולוגיה . המאבק באלילים כולל שרפה שמבעיר אברם בבית הפסילים . איך מוטיב השרפה מתמיה , מקורו במילה ' אור שמובנה אש . ברם רוב המסורות בדבר שרפה בשלב זה בחיי אברם מדווחות על שרפה שאברם מושלך אליה בשל סירובו לעבוד אלילים ולא על שרפה שהוא מלבה . זו הדוגמה הראשונה לאי רצונו של מחבר ספר היובלים לצייר את גיבוריו כנרדפים . הסירוב הזה גם מביאן לדתות את יציאת אברם מאור כשדים לחרן . אברם אינו נמלט לארור השרפה שהצית ושוהה באור כשדים שנה או שנתיים נוספות . הוא גם מוזמן לשוב לאור כשדים עם חלוף שני שבועי שנים בחרן ( פס ' . ( 21 ויה * בשבוע השישי כשנה השביעית בר ( 1904 ] אמר אברם לתרח אביו לאמור : אבי . ףאמר הנני בני , ( 2 ) ויאמר מה ישועה ותחלה לנו מכול הפסילים אשר תעבוד ואשר תשתחרה לפניהם . 3 > ) כי אץ בהם רוח , כי אלמים הם ומתעי לב הם . לא תעבדו להם , ( 4 ) עבדו לאלוהי השמים המוריד נשם וטל על הארץ והעושה כול על הארץ והכול נברא בדברו , וכולם חיים לפניו , - ( 5 ) למה תעבדו את אשר אין בהם רוח כי מעשה ידים הם ועל כתפיכס אתם נושאים אותם ואין בהם ישועה...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי