פרק יא

פרק זה הוא המשך של הפרקים הקודמים המספרים על הליכת האנושות מדחי עד דחי . המתבר ממערך להאשים את האנושות בהאשמות ידועות זה כבר , רצח , אכילת דם ופס י , 12 אסטרולוגיה ( פס ' 8 ) ומוסיף כמה האשמות חדשות : מלוכה ומלחמה ( פס ' 2 ] ועבודת אלילים ( פס י , ( 4 במקרא מיוחסת לדורו של אברהם עבודה לאלוהים אחרים : ' בעבר הנהר ישבו אבותיכם מעולם , תרח אבי אברהם ואבי נתור ויעבדו אלוהים אתרים ואקח את אביכם את אברהם מעבר הנהר ' " . ( יהושע כד . ( 2 בעקבות פסוק זה נוצרו מסורות בדבר התנתקותו של אברהם מעבודה זרה , המבססות ומנמקות את בחירתו . ' מחבר ספר היובלים מכיר מסורות אלה ומשלב אותן בעלילה סבוכה יותר . בפרק שלפנינו המחבר מסתפק באמירה שאברהם מתרחק מעבודת האלילים ( זו הגדרתו ל ' אלוהים אחרים ') . ייחודו זה נותן לו תפקיד במאבק בשליחי שר המשטמה . המאבק בשליחי שר המשטמה מובן לאור פרק י , בסופר של פרק י מצויות בידי כלל בני שם התפילות לגירוש הרוחות הרעים . עתה המחבר צריך להתמקד באברהם ולרוממו מעל בני שם האחרים כדי לספק הסבר לבחירה בו . אברהם הוא היחיד שאינו תחת שלטון הרוחות הרעים משום סירובו לעבוד אלילים , וה...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי