פרק י

פרק זה חוזר לתחילתו של פרק ח וממשיך בסיפור מעשי הדורות והתדרדרותכו . בתחילת הפרק מסופר על הרוחות המתעים את בני בניו של נח . במהרה מתברר שביכולם של הרוחות להתעות את בכדי נח משום חטאם ופס ' . ( 8 בסוף הפרק מובא סיפור בניית המגדל בבבל . ספר היובלים מתאר את הבנייה כניסיון מרד . כמו במקרא , עם התערבותו של האל האנושות מתפזרת בתבל כולה . בעבור כעל היובלים זו ההזדמנות להשחיר את פניו של כנען . כנען מתיישב במקום לא לו תוך הפרה בוטה של החרם שכרתו בני נח לפני אביהם ( . 1 ר 5 - 14 ט סיפור הרוחות המתעים הוא סיפור על אנושות חוטאת , אולם גם אמצעי של המחבר לפרוש ( לראשונה ) את השקפת עולמו האפוקליפטית כמעט במלואה . בפרק ב הובהר שעל רוחות בני האדם ממונים מלאכי רוחות ( , ( 2 ב ושהמלאכים הממונים על עם ישראל הם מלאכי הפבים ומלאכי הקודש ( פסוקי השבת ) . כאן מובהר מי הממונה על רוחות בני אנוש - זהו שר המשטמה . תפקידו להשטים את הבריות לפני האל . בתחילה הוא פועל לבדר ואחר כך מגייס לעזרתו , באישור האל , את הרוחות המתעים , אלה עוזרים לו הן להתעות ולהחטיא והן להעניש את החוטאים . ובשבוע השלישי ביובל ההוא 1589 - 5631...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי