פרק ט

בפרק ט מסופר על חלוקת הנחלות בין נכדיו של נח . כל אחד מן הבנים קובע את גבולות בניו . אין בפרק זה התייחסות לספר שבו רשומה הנחלה ושאותו לוקח כל כ ; בתורו , ונראה שהחלוקה הפנימית נעשית בהפלת גורלות בידי אבות המשפחה . בסופו של הפרק נשבעים נח ובניו שבועה המטילה חרס על מי שיפלוש לחלקת רעהו . שבועה זו משמשת בידי המדובר אמצעי להצדיק את המצווה להחרים את עמי כנען , המצויה בספר דברים . כפי שהוא מבהיר בהמשך , כנען , בנו של חם , פלש לארץ לא לו והתיישב בחלקתו של ארפכשד מבני שם . סדר החלוקה צריך ביאור . בפרק רו היה הסדר על פי הולדת הבנים : שם חם יפת . בפרק ט הסדר היא בני חם , בני שם , בני יפת - מהדרום אל הצפון - הסדר בפרק ט מעיד על מקור שבו סדר הבנים היה על פי שיקול גאוגרפי , ונוכל לשער שבחלוקת הארץ בין בני בת קדם יפת לשם משום שהוא צפוני לו , וכך נוצר מבנה כיאסטי יפת שם חם ~ : בני חם בני שם בני יפת . זהו אכן הסדר במגילה החיצתית לבראשית . אי הסדר שבספר היובלים רומז על משגיותו של התיאור לעומת זה שבמגילה . 11 ) ויחלק חם בין בניו . ויעא החלק הראשון לכוש במזרח , ומערבו מערים , ומערבו פוט , ומערב לו כנען ,...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי