חלוקת הארץ בין בני נח

חלוקת העולם לשלושה חלקים , על פי ספר היובלים , אינה נקבעת בידי בן אנוש אלא בידי גורם שמימי . מלאך שנשלח מביא עמו שלושה ספרים שבכל אחד מהם משורטט חלק אחר של העולם ופס ' 0 ו - וו . 1 הבנים , איש בתורו , אוספים מחיקו של נח ספר בלא שידעו מה כתוב בתוכו . שעה שהם פותחים את הספדים מתברר לקורא שהחלוקה ביו שלרשת הבנים היא לפי שלוש היבשות שהכיר העולם העתיק : אירופה , אסיה ואפריקה . פרטים נוספים בפרק הזה ובפרק הבא אחריו מלמדים שבחלוקת הארץ בין שלושת בני נח שוזר המחבר שני מקוררת מידע . הראשון הוא המקרא , ובעיקר ספר בראשית , המלמד אותנו על צאצאי בת . השני הוא מפת העולם שהייתה מקובלת בעולם ההלניסטי וכינויה המפה האיונית ^ המפה האיונית הייתה מוכרת למחבר הספר מהמגילה החיצונית לבראשית שאותה עיבד . בה בעת ברור שהמפה המשורטטת ביובלים מעודכנת יותר מזו תמשורטטת כמגילה , ' ' ואפשר שבידי המחבר היה מקור נוסף . המפה האיונית הציגה את העולם כךסקה שטרחה שטבורה בדלפי , הים בהיקפה ושלוש יבשות - אסיה , אירופה ואפריקה - במרכזה . במהדורה המעודכנת של המפה שורטט ' קו משווה העובר דרך עמודי הדקלס ( חלקו המזרחי של מעבר...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי