פרקים ז-יא

בפרקים האלה מעבד מחבר ספר היובלים את הכתוב בבראשית , התל מ ט 18 עד סוף פרק יא , הפרקים בבראעוית הם שילוב של ס " י והמקור הכוהני ובהם שרשרת של מאורעות שהמגע בין חוליותיה רופף במקצת , וכן מידע שאיני קוהרנטי , הפסוק הפותח משמש כותרת להתפרשותה של האנושות על פני תבל : ' ויהיו בנ * נח היצאיס מו התבה שם והם ויפת וחם הוא אבי כנען . שלשה אלה בני נח ומאלה נפצה כל הארץ ' ( . 119 - 18 ט ואולם ההמשך אינו עוסק בתפוצה ; עדיין כל בני המשפחה זה בצד זה - נח נוטע כרם , מברך את שם ומקלל את כנען ( , ( 28 - 20 ט הקללה לכבען אינה באה לידי ביטוי בהמשך . בפרק י מדובר על צאצאי נח כעמים ובלשונות , אולם כנען מופיע שם כאהד העמים , ללא ציון הפחיתות במעמדו , ודווקא גבולן הוא המפורט ביותר ( , ( 20 - 19 י פרק י מדבר על ההפלגות והתרחבות האנושות כדבר טבעי ומבורך - מספר אומות העולם שבעים , מספר המביע שלמות \ ואולם בפרק יא חוזרת האנושות להיות ' שפה אחת ודברים אחדים ' ( יא , ( 1 ותהתפצלות והתפלגות מצויירים כמאורע חד פעמי שהביא אלוהים על האנושות בניגוד לרצונה ( . ( 9 - 1 בפרק י מידע מפורט על בני שם עד דור רביעי ( , ( 30 - 2...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי