פרק ו

לפנינו עיבוד של פרקים ת - ט בבראשית . בבראשית עם צאתו מהתיבה נח מקריב עולות . האל מריח את ריח הניחוח ומחליט שלא לקלל עוד את האדמה , לא להכות כל חי ולא לשבש את מחזור הטבע משום חוסר התועלת שבעמל , שהרי יצר לכ האדם רע מנעוריו ( , ( 22 - 20 ח אתר כך פונה אלוהים לנח ובניו מברך אותם בברכת פרייה ורבייה ובברכה שמוראם יהיה על יצורי הבריאה ניויברך אלוהים את נח / ט , [ 3 - 1 אך גם מזהירם שימנעו עצמם מאכילת דם ומרצח ( . ( 6 - 4 ט הפסקה הבאה בפרק ט ( 1 7 - 8 ) פותחת בפנייה ' ויאמר אלוהים אל נח ואל בניו אתו ' . ובה מודיע אלוהים על הקמת הברית שבמסגרתה הוא מתחייב כי ' לא יכרת כל בשר עוד ממי המבול ולא יהיה עןד מבול לשחת הארץ ' ( . [ 11 ט הקשת היא אות הברית . היחס בין שלוש הפסקאות במקרא אינו ברור , חוקרים הסבירו את הכפילות ( הוודאית לדעתם ) ביו פסוקי ח 22 - 21 לפסוקי הברית בפרק ט בעזרת הסברה שאלה שייכים למקורות שונים : הראשון שייך לס " י ואילו פרק ט כולו שייך למקור הכוהני , סיווג זה של מקורות השפיע על בחינת משמעותה של הברית בפרק ט . יש שגרסו שזו ברית הד צדדית של האל משום היותה ברית על פי המקור הכוהני , ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי