פרק ה

פרק זה עוסק בסיפור דור המבול ובמבול עצמו , אשר לדור המבול , בספר בראשית התיאור מורכב מעןלוש פסקאות נפרדות . הראשונה מדברת על בני האלוהים ובנות האדם וצאצאיהם ( פס ' tm השנייה על רעת האדם ( פס ' 7 - 5 ) והשלישית על ' בשר ' שהשחית את דרכו ועל הארץ שנשחתה ( פס י ו . ( 13 - 1 הפסקה השנייה והשלישית הן הרקע להחלטת האל להביא את המבול . ' ספר היובלים מסכם את הפסקה הראשונה במשפט אחד ופס ' . ( 1 את שתי הפסקאות הבאות הוא שולב זו בזר ( פס ' . ( 3 - 2 הוא מחדש בכר שהוא כולל את האשמה בדבר אכילת דם - גם החלטת האל להביא עונש , הבאה בפס ' 4 כאן , משלבת את לשון שתי הפסקאות . איך המחבר מבהיר מה תפקיד העירים ובניהם ברוע ובהשחתה , אולם הוא מספר על הענשתם ( פט ' , ( 10 י 6 פרק ז מגלה מה שסתום בפרק ה . המניע להתדרדרות היו העירים שסרו מתכוכם , מהדרך שהותוותה להם , בהחליטם להזדווג עם בנות האדם , מהזיווג נולדו בפילים , בני כלאיים , שהרגו זה את זה ואכלו זה את זה ואף את בני האדם , בעקבות זה בני האדם והתיות אף הם חטאו בדם . דור המבול חטא באיסורי הדם . האמור בפרק ז מבהיר את ההאשמה בדבר אכילת הדם בפרק ה , אר הוא מבהי...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי