פרקים ה-ו

פרקים ה - ו הם עיבוד עןל פרק ו - ט נספר בראשית . בבראשית מסופר על בני האלוהים ובנות האדם , רעת האדם , החמס והשחתת הארץ , המבול הבא בעקבותיהם ודברי האל לנה עם צאתו מן התבה . ספר היובלים מקצר ודוחס את המאורעות לשבי פרקים . בפרק ה מסופר על המאורעות שלפני המבול ועל המבול עצמו , בפרק ו מסופר על המתרחש עם צאת נח מהתבה . הפרקים בנויים בהתאמה זה לזה - חטא הדור שקדם למבול שעליו מדווח פרק ה מתואר באופן שישרת את המחבר שעה שהוא הופך בפרק ו את ברית נח לברית על תנאי שבמרכזה איסורי הדם , בדיווח על המבול עצמו מוזכרים תאריכים שישרת ! את המתכר בפרק ו במסה הסיפורית המדברת על לוח השבה וימי הזיכרון . עם זאת , בפרק ז מוסיף המחבר פרטים המאירים את ההתרחשויות המסופרות בפרק ה , ועל הברית שעליה מדווח פרק ו . הבנה מלאה של אירועי המבול מתקבלת אפוא רק עם סיום הקריאה של פרק ז ,  אל הספר
יד יצחק בן-צבי