נספח: הדורות מאדם עד נח על פי ספר היובלים

כאמור , ספר היובלים בוחר להציג את הדורזת שבין אדם לנח במסגרת הכרונולוגית הנוהגת בספרו , מספר השנים מאז בריאת העולם - הוא מציין את תאריך הנישואים , שאינו מופיע במקרא , ואת תאריך הולדת הבן הבכור . כיל היולד , המוזכר בבראשית , אינו מוזכר במפורש ביובלים אך גיתן לחישוב . מספר שנות חיים ארזר הולדת הבן הבכור , המופיע בבראשית , גם הוא אינו בירבלים חיץ משנות חייהם של אדם , קיך ונח . מחבר ספר היובלים אינו מכליל רמזים המאפשרים חישוב של הנתון הזה . כפי שהעירו חוקרים , * המספרים בירבלים הכובעים לגילם של האנשים בשושלת מאדם עד כח ביום הולדת בנם הבכור אעם תואמים את המצוי בנוסח המסורה ובתרגום השבעים , והם קרובים מאוד למצוי בנוסח השומרוני . הטבלה הבאה מדגימה זאת . בכל משבצת בשלושת הטורים הראשונים חמישה מספרים : גיל ביום הולדת הבן ; מספר שנות בריאה בהולדת הבן ; מספר שנים שנותרו עד הפטירה ; גיל ביום הפטירה ; מספר שנות בריאה ביום הפטירה וכיובלים מצויים על פי רוב רק שני המספרים הראשונים ) . 67 קוגל , מסורות , עמ י . 166 08 לדיון כללי ראו : הגדל , כראשית , עכל ' ; 71 - 64 ןךרויטן , היסטוריה קדמגנ - ת , עם ' ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי