פרק ד

רווכנו של פרק זה משקף את פרקים ד ו ה בספר בראשית . הפרקים בבראשית נוצרו ממקורות שונים . פרק ד הוא מהמסורת העממית s " v - פרק ח - מהמקור הכוהני , בשני הפרקים יש התייחסות לדורות שבץ אדם לנח , אולם הם שונים זה מזה בפרטיהם . פרק ד מספר על הולדת קין והבל ( פס י , ( 2 - 1 רצח הבל בידי קין ( פס ' 8 - 3 } והעונש שנמר על קין להיות נע ונד ( פסי , ( 15 - 9 אחר כך מוזכרים צאצאי קין ובהם למך ובכיו , האחרונים מוצגים כגיבורי תרבות (* בל , יובל ותובל קין , פס ' . ( 22 - 20 בהמשך הפרק מובאים דבריו הסתומים של למך לבניו ( פס' , 124 - 23 ובסופו מוסט המבט משושלת קיו אל שושלת אחרת מזרעו של אדם , זו של שת ובנו אנוש ( פס י . ( 26 - 25 שושלת זו עומדת במרכז פרק ה . מספר דורותיה מאדם ועד נח עשרה , פרק ה סוקר אותה באופן סכמטי ביותר : מספר השבים עד הולדת הבן , מספר השנים מהולדת הבן עד המוות והגיל ביום המוות . יוצא דופן אחד ברשימה הוא חנוך , שביעי לבריאת העולם , חייו קצרים בהרבה מהאחרים ברשימה , 365 שנים בלבד , בימי חייו התהלך את האלוהים ( ה 25 , 22 ) ' ואיננו כי לקח אתו אלוהים ' וה . ( 24 מחבר ספר היובלים משלב בפר...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי