נספח ב: חישוב כניסת אדם לגן עדן

המספרים מונים את מקומו של היזם בחודש ; האותיות מונות את מספר הימים מיום בריאתו של אדם ועד הכניסה . מספר הימים בחודש הראשון הוא מספר הימים הצפוי בחודש זה על פי לוח שנה בן 364 ימים 30 - יום : החודש הראשון 60 שמש , מעמדו של ספר היובלים , , 20 - 5 rffi הוא שעמד על כר שהקטע 4 Q 265 מאוהד מהיוכלים ומעבד את הכתוב בר . האמור כאן מסייע למסקנתו , החודש השני  אל הספר
יד יצחק בן-צבי