פרק ב

( 8 ) ומום הרביעי עשה אלוהים את השמש ואת הירח ואת הכוכבים וית ; אותם ברקיע השמים להאיר על כול הארץ ולמשול ביום וכלילה ולהבדיל בין האור לחושך . 91 ) ו * תן את השמש לאות גדול על הארץ לימים ולשבתות ולחודשים ולמועדים ולשנים ולשבועי השנים וליובלים ולכול תקופות השנים ( סי ) ולהבדיל בק האור ובין החושך ולמרפא למען ירפא כול הצומח וגדל בארץ . את שלושת המינים האלה עשה ביום הרביעי . ( 1 ו ) וביום החמישי ברא את התטניס הגדולים בתוך תהומות המים כי הם מעשי ידיו הראשונים מן הבשר ואת כול השורץ במים דגי הים ואת כול העוף המעופף לכול מיניהם , ( 2 י ) ויזרח השמש עליהם למרפ ^ ועל כול אשר בארץ , כול העומח מהארץ וכול עץ עושה פרי וכול בשר . את שלושת המינים הגדולים האלה עשה ביום החמישי , n > ) וביום הששי את כול חית הארץ ואת כול הבהמה ואת כול הרומש על הארץ . ( 14 ) ואחרי כול אלה עשה את האדם זכר ונקבה עשה אותם וימשילו בכול אשר על הארץ ובימים וככול אשר יעופף ובחיה ובכול הרמש הרומש על הארץ ובבהמה ובכול הארץ . ויםשילו בכול אלה , את ארבעת המינים האלה עשה ביום חששי . « 05 ויהיר כולם שנים ועשרים מינים . ( 6 ו ) ויכל מלא...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי