פרק א

פרק א פותח בסיטואציה האפית של ספר היובלים . זו מוצגת מפי מספר אנונימי . משה ערלה להר סעי יום לאחר תג השבועות , בשישה עשר בתודש השלישי , ומקבל שתי תורות . תורה אתת , התורה והמצווה , כבר כתובה על לוחות האבן והיא ניתנת למשה עם עלותו . זאת התורה המוכרת לנו של חמישה חומשי תורה . התורה השנייה , התורה והתעודה , כתובה על לוחות השמים ואותה מעתיק משה , על פי הכתבתו של מלאך הפנים , בעת שהותו בהר ארבעים יום וארבעים לילה . מהערות כמהלך הספר עולה שהתורה והתעודה היא התכנית , שאותה קבע אלוהים כבר בטרם הבריאה , להתנהלות ההיסטוריה על פי ההלכה . ' מכאן ברורה החלטתו של המחבר לפתוח את ספרו בהערה בדבר תורה זאת , שהרי היא קדמה לבריאה של העולם הפיזי . על בריאתו של העולם הוא עתיר לספר רק בפרק ב . בה בעת התורה הקיימת בטרם בריאה היא גם כלי לניגוח , ההלכה הפרושית מציגה שתי תורות שקיבל משה בסיני , אחת בכתב ואחת בעל פה . ספר היובלים מציג בפרק א שתי תורות , אחת בכתב ואתת בכתב . חשוב מכך , ההלכה הכלולה בתורת השנייה , המבארת את התורה הראשונה , היא ההלכה הכוהנית . פרק א מלמדנו שאי נכונרתם של הפרושים והעם לקבל את התורה ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי