שמות הנשים

עניץ מיוחד היה לדורות המאוחרים בשמות הנשים שחיו בדורות הראשונים לבריאה . אנו מוצאים רשימות 20 שהשתמרו בסוגרה שרבות ובשפות שונות . שמות מצויים בסכוליה של כתב יד , r מן המאה השלוש עשרה , של תרגום השבעים לבראשית , " בשולי הטקסט מוספים השמות ( ביוונית כמובן ) , וכן מצוין מהי קרבת המשפחה לבעל . עוד עדות ביורבית מצןיה בלקט הפירושים ביוונית בקטעים שמספרם . 86 ו , 833 , 585 , 551 בקטע 551 מופיע שם אישתו של קין ( היא אחותו ]; קטע 585 הוא רשימה ובה שמות נשי שת , אנוש . קינן , מהללאל , ירד , חנוך , מתושלח , למך , ונח ושם אבותיהן . קטע 833 הוא רשימה של בשי קינן , שלח , עבר , פלג רשם אבותיהן . קטע 861 הוא רשימה של נשי רעו , שרוב ובחור ושם אביהן . רשימת שמות בשפה הסורית ככללת בכתב יד ADD . 12 . 154 במוזאון הבריטי , פוליו . 180 יש בה בם הערות על קרבת המשפחה . כן קיימת רשימה בארמנית , בכחב יד שמספרו 2 ו 76 בקטלוג שערך בררריאן ^ - 292 ליפסקומנ , מסורת , עמ ' 49 ר - . 1 & 3 P . A . Lagarde , Generis Graece , Leipzig 186 # 293 294 תרשימה פורסמה בתחילה בירי צ י ריאני . A . M . Ceriani , Momtmenta Sacra ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי