שם הוויה

כתבי היד מקומראן מציגים כמה דרכים לבטא את שם האל . אביא כאן את עדויותיהם כדי ללבן את השאלה איזו דרך לנקוט במהלך התרגום , ההכרעה איזה שם אלוהות לבחור נסמכת על המידע שבטבלה , שם ההוויה מופיע גם כאשר האל הוא הנושא שמדברים עליו בגוף שליער ( 14 < 3216 וגם כאשר הוא מושא הפנייה ( mn . ( 4 Q 222 עומד לבדו ( 4 Q 216 ) או כחלק מהצירופים ' יהוה אלוהי י ( 40222 ) או ' יהוה אל עליון ( . ( 40219 השם אלוהים מופיע ככינוי עצמאי ( 14 Q 221 , 4 Q 220 או כחלק מצירוף ( . 14 Q 222 גם השם ' אל ' מופיע , במיוחד כחלק מסמיכות : אל עליון ( 40222 ועוד ) אל עושה משפט ( . ( 40176 עם זאת , קריאה זהירה מלמדת ש 40216 הוא העדות היחידה לשימוש בשם הוויה כשם עצמאי של האלוהות , ובביגוד לו עומדים 40221 ן , 40223 שבהם אלוהים הוא שם פרטי של האלוהות . בשל הרכישות הגדולה בשימוש בשם הוויה עד עצם היום הזה החלטתי להשתמש בשם ' אלוהים ' כשם פרטי לאלוהות , היינו לדחות את עדותו של 40216 ולקבל את עמדתם של הקטעים האחרים . שעה שבאים שני שמות אלוהות , והראשון שבהם חייב להיות שם הוויה , יופיע הקיצור הבהוב ה ' .  אל הספר
יד יצחק בן-צבי